Kredit

Kredit

Kredit innebär att man köper en vara idag, men betalar senare. Olika exempel på krediter är framförallt lån, avbetalningsköp och uppskov med betalning. Ett köp på kredit innebär att man förutom varans kostnad även betalar en ränta samt eventuella andra avgifter.

Kreditupplysning

När man ansöker om att få kredit så gör kreditgivaren en kreditprövning. Detta gör han för att se om du kan betala tillbaka din kredit. En kreditprövning görs förstås för att kreditgivaren ska se att han kan få tillbaka sina pengar, men också för att se till att inte du överskuldsätter dig.

Kreditgivaren kan också göra en kreditupplysning. En kreditupplysning är uppgifter, omdömen och råd som kreditgivaren kan använda för att ta ställning till om du är kreditvärdig eller inte. I kreditupplysningen står det med om du har betalningsanmärkningar eller tidigare obetalda skulder. De flesta kreditupplysningar görs hos Upplysningscentralen, (UC), som är Sveriges ledande företag när det gäller kreditupplysningar. Många kreditgivare är ständigt uppkopplade mot UC, vilket gör att det går snabbt och enkelt att få en kreditupplysning på den kund som ansöker om kredit.


Säkerhet

För att du ska bli beviljad kredit så krävs vanligtvis någon form av säkerhet. Om du köper en bil, båt eller en bostad så brukar själva objektet utgöra säkerheten. Om man äger någon form av värdepapper så kan detta också utgöra säkerhet. Ett annat vanligt sätt är att använda sig av en borgensman. Det kan vara en vän eller släkting som går i borgen för att du ska betala din skuld. Det innebär att om inte du betalar skulden så får borgensmannen betala istället. De tar på sig skulden som sin egen.

Ränta och avgifter

Om man ansöker om en kredit så ska man vara medveten om att det tillkommer ränta och andra avgifter när krediten ska betalas tillbaka. Räntan beräknas procentuellt på lånebeloppet. Den varierar kraftigt mellan olika kreditgivare, så det är en god idé att jämföra olika banker och låneinstitut innan man ansöker om lån eller annan slags kredit. Förutom ränta så tillkommer ibland andra slags avgifter, som fakturaavgifter och uppläggningskostnader. Fakturaavgift är en avgift som tillkommer på varje faktura när man ska betala tillbaka krediten. Om man har en kredit som man betalar tillbaka på varje månad så kan det bli ett ganska högt belopp ifall fakturaavgiften är hög. Fakturaavgiften är tänkt att täcka kreditgivarens kostnader för att skicka ut fakturan, till exempel administration och porto. Uppläggningskostnader är kostnaderna för att lägga upp en kredit. Det är en engångskostnad som oftast kommer på den första fakturan. Den är tänkt att täcka kreditgivarens administration för att gå igenom kreditansökan, göra kreditupplysning och bevilja krediten.

Räntefria lån

Då och då gör olika kreditgivare reklam för räntefria krediter. Många tror att dessa lån är helt gratis, att inga ytterligare avgifter tillkommer. Att man bara betalar tillbaka den lånade summan och inget mer utöver detta. Men det stämmer sällan. Istället lägger ofta kreditgivaren på avgifter för att lägga upp krediten, för att skicka ut fakturor och så vidare. Även om man ska ansöka om räntefria lån eller räntefria krediter så är det en bra idé att jämföra olika kreditgivare för att få de bästa villkoren.

Kreditkort

På många banker och låneinstitut kan man ansöka om ett kreditkort. Det är ett bankkort som är kopplat till en kredit. Man kan säga att man har en reservkassa på kortet. Krediten kan vara på allt mellan 10 000 kronor och 100 000 kronor. Man kan använda kortet i nästan alla affärer och uttagsautomater, både i Sverige och utomlands. Det kan vara ett bra alternativ till exempel om man ska åka utomlands och vill ha en buffert till reskassan. Då betalar man bara ränta på den del av krediten som man utnyttjar. Man kan utnyttja hela krediten eller bara en liten del av kreditbeloppet. Själva kortet kostar ofta ingenting, och man betalar ingenting för den outnyttjade delen av krediten.