Lån med säkerhet

Lån med säkerhet

Om man vill låna större summor pengar kräver banken eller låneinstitutet oftast någon form av säkerhet. En säkerhet minskar risken för långivaren då de lånar ut pengarna. När låntagaren lånar pengar med en säkerhet så är det större chans att pengarna betalas tillbaka. Det finns olika former av säkerhet, beroende på vad man lånar pengarna till, och vad låneinstitutet kräver för säkerhet på sina lån.

Att låna med säkerhet innebär ofta att man får en lägre ränta och bättre villkor än om man skulle låna utan säkerhet. Detta eftersom långivaren har minskat sin risk. Banken vill inte riskera att förlora de pengar som de har lånat ut ifall låntagaren plötsligt inte kan betala tillbaka lånet.

Om man vill låna pengar trots att man har betalningsanmärkningar så krävs nästan alltid någon form av säkerhet. Då har man ju bevisat tidigare att man har haft svårt att betala tillbaka sina skulder och för att då våga låna ut pengar på nytt så vill långivarna vara extra säkra på att det blir annorlunda denna gång.

Om du betalar tillbaka ditt lån i den takt som är överenskommet i lånevillkoren så används aldrig säkerheten. Men om du inte kan betala tillbaka lånet så kommer säkerheten in. Då säljs fastigheten eller värdepapperen för att få loss kontanter för att kunna lösa lånet, åtminstone delvis. Om man har lån med säkerhet i form av en borgensman träder hans åtaganden in. Fakta här https://www.lÃ¥neansökan.se/lana-pengar/ på bankbolaget

Fastighet

Vid bolån är det vanligt att det krävs någon typ av säkerhet eftersom det ofta rör sig om höga lånebelopp. Säkerheten vid bostadslån är oftast själva fastigheten, det vill säga den villa eller bostadsrätt som man lånar pengar för att kunna köpa. Man gör då en inteckning på fastigheten. Det betyder att vid en försäljning så har långivaren förtur på att få pengar för att täcka lånesumman.

Borgensman

Om man vill låna pengar till annat än fastighet, till exempel vid privatlån, så krävs ofta en säkerhet i form av en borgensman. Det är en person som går i god för att skulden betalas. Det kan vara till exempel låntagarens föräldrar, partner, släkting eller vän som bestämmer sig för att ställa upp. Borgensmannen tar då på sig betalningsansvaret ifall inte låntagaren kan betala tillbaka pengarna. Han eller hon tar på sig ansvaret precis som om det vore hans eller hennes egen skuld. Borgensmannen blir alltså skyldig för ditt banklån om du inte kan betala tillbaka pengarna.

Andra säkerheter

En lånesäkerhet kan också bestå av olika slags värdepapper. Det kan vara obligationer, aktier eller andra liknande värdepapper. Dessa dokument har ett visst ekonomiskt värde och kan säljas för att få kontanta medel.
Man kan också använda sig av en bil, en motorcykel, en husvagn eller en båt som säkerhet när man ansöker om ett lån. Ofta gör banken eller låneinstitutet en värdering för att se hur mycket säkerheten är värd. Den ska helst inte minska för mycket i värde innan lånet är slutbetalt. Därför används sällan bilar och motorcyklar till exempel vid bostadslån, då deras värde sjunker i mycket snabbare takt än bostadslånet betalas av.

Blancolån

Motsatsen till lån med säkerhet är förstås lån utan säkerhet. Dessa kallas även blancolån. Vid blancolån krävs ingen säkerhet utan låntagaren ansöker om lån enbart baserat på sin betalningsförmåga. En ordnad ekonomi, fast inkomst och en avsaknad av betalningsanmärkningar är ofta förutsättningarna för att kunna få ett blancolån. Många långivare kräver dock en borgensman även vid blancolån.

När man vill låna pengar med säkerhet så är det bra att jämföra olika banker och låneinstitut för att se vilka villkor de har. Det är alltid bra att jämföra räntor och andra villkor, eftersom man alltid vill ha det mest gynnsamma lånet.

Det är sällan svårt att ansöka om ett lån med säkerhet. Istället innebär det många fördelar att ha tillgång till en säkerhet när man ska låna pengar. Då går ansökningsprocessen vanligtvis snabbare och man har möjlighet att få bättre villkor än om man skulle låna pengar utan säkerhet.