Låna pengar med betalningsanmärkningar

Låna pengar med betalningsanmärkningar

Om du har en betalningsanmärkning så innebär det ofta att det blir svårare att låna pengar. Långivaren kräver ofta en säkerhet för lånet, till exempel en fastighet, eller att någon går i borgen för pengarna. Anledningen är förstås eftersom då man har fått en betalningsanmärkning så visar det ju att man tidigare haft problem att betala sina skulder. Därför kräver banken eller låneinstitutet någon form av säkerhet denna gång, för att de ska se att de får tillbaka sina pengar.

En betalningsanmärkning kan man få när man inte betalar sina räkningar i tid. Betalningsanmärkningarna sätts inte hos Kronofogdemyndigheten som många tror, utan de sätts av inkassobolagen. De bryr sig inte om anledningen till varför man var sen med betalningen, då ansvaret ligger på den person som fakturan är ställd till. En betalningsanmärkning finns kvar i registret i tre år. Detta gäller även om skulden betalas. Under den tiden är det svårt att teckna avtal till exempel om lån, bostad, telefonabonnemang och liknande. Uppgifter om vilka som har betalningsanmärkningar är tillgängliga för kreditgivare, som banker och låneinstitut, hyresvärdar och andra som kan ha intresse för informationen.

Tidigare har det alltså varit väldigt svårt att få lån då man har betalningsanmärkningar. Men numera är det lättare hos vissa banker att ansöka om lån trots betalningsanmärkning. Det finns till och med speciella kreditgivare som har inriktat sig på de personer som har betalningsanmärkningar. Det finns olika sätt att få lån trots betalningsanmärkning. Ett sätt är ifall en annan person går i borgen för betalningen. Då tar han eller hon på sig skulden som sin egen. Han eller hon övertar alltså betalningsansvaret ifall du inte kan betala. Ett annat sätt är att använda en bostad, bil eller annat som säkerhet för lånet. Vid ett bostadslån använder man alltså bostaden som en säkerhet. Vid bristande betalning kan då långivaren sälja huset och få in pengarna på detta sätt.

Många stora, etablerade banker samt små, nya låneinstitut är idag välvilliga till att låna ut pengar trots att man har en betalningsanmärkning. I många fall är räntorna högre när man vill låna pengar trots en betalningsanmärkning. Men det innebär inte alltid någon enorm skillnad i månadskostnad, mot om man inte skulle ha några betalningsanmärkningar. Det är viktigt att jämföra flera olika banker och låneinstitut, eftersom räntor, avgifter och villkor kan skilja sig åt ganska markant. Det finns ofta bra information på deras respektive hemsidor om vilka villkor som gäller.

Flera nya företag är specialiserade på att hjälpa de personer som har betalningsanmärkningar att få låna pengar ändå. De tittar på framtida betalningsförmåga istället för att hänga upp sig på låntagarens historik. Dessa låneinstitut hjälper inte bara personer som har betalningsanmärkningar, utan även de som kan ha varierande inkomst som frilansare och projektanställda, de som är sjukskrivna, föräldralediga, pensionärer eller på annat sätt inte har en ordnad ekonomi och en fast inkomst som kan intygas.

När man har en betalningsanmärkning kan det också vara en god idé att hitta en borgensman om man vill ansöka om ett lån. Många banker och låneinstitut kräver en borgensman om man vill låna pengar och har betalningsanmärkningar eller saknar en fast inkomst. Det kan vara ens partner, föräldrar, släktingar eller en vän som går i borgen för att skulden betalas. Det innebär att om inte du betalar skulden så ligger ansvaret för att betala på borgensmannen. Han eller hon tar på sig ansvaret för skulden som om det vore hans eller hennes egen skuld. Om man använder sig av borgensman så är han eller hon säkerheten för lånet, så man behöver oftast ingen annan säkerhet. Detta är bra om man vill ha andra lån än bolån. Vid bolån kan man använda bostaden som en säkerhet, men om man vill ha ett privatlån så behövs det en säkerhet i form av borgensman ifall man vill låna trots betalningsanmärkningar.