Lånekalkyl

Lånekalkyl

När man ska ansöka om ett lån är det bra att göra en lånekalkyl. Detta kan man antingen göra själv eller få hjälp med på en bank. Om man väljer att göra den själv så är Internet ett bra hjälpmedel. De flesta banker har någon slags funktion på deras sidor för att kunna göra en lånekalkyl.

Med en lånekalkyl får man se hur mycket det kostar att låna pengar. Man får fram den ungefärliga månadskostnaden för lånet. När man lånar pengar så brukar långivaren också göra en lånekalkyl för att se så att det finns betalningsutrymme för lånet. I lånekalkylen kan man se hur lång återbetalningstiden blir, samt vilket belopp räntan och amorteringen blir på. En lånekalkyl medverkar till att man får en översikt på hur återbetalningen av lånet ser ut och den bidrar också till en bättre kontroll över kostnaderna. I lånekalkylen ser man hur lånet, inklusive ränta och amorteringar, påverkar privatekonomin.

När man ansöker om ett lån på större belopp, till exempel billån eller bostadslån får man sällan låna upp till hela köpesumman för objektet. Det krävs oftast en kontant del som kallas handpenning. I en lånekalkyl ska du därför ta hänsyn till hur stor handpenning du kan lägga. Andra viktiga saker att ta hänsyn till i en lånekalkyl är lånets återbetalningstid och räntans storlek. Man vill gärna betala tillbaka lånet snabbt, eftersom det då blir en mindre summa som man betalar i ränta och andra avgifter. Men samtidigt så måste det finnas betalningsutrymme för återbetalningen av lånet. Om månadsbetalningen är för stor så kanske det finns risk att man inte kan betala tillbaka lånet vissa månader och då riskerar man att få betalningsanmärkningar. En lånekalkyl underlättar för att se hur stort lån ens privatekonomi klarar samt hur ränta, återbetalningstid och handpenning påverkar lånets månadskostnader.

Enkla och avancerade lånekalkyler

På långivarnas hemsidor kan man ofta själv också göra lånekalkyler för olika sorters banklån. Det finns både enkla kalkyler och mer avancerade kalkyler. Där kan man skriva in olika siffror och på så sätt få olika beräkningar genom att välja olika lång återbetalningstid och olika räntesatser. Det blir också lätt att jämföra lånekostnader mellan olika långivare. Vid en mer avancerad lånekalkyl kan man även skriva in sin inkomst och sina utgifter per månad, för att se hur ekonomin skulle förändras vid ett banklån.
När man planerar att köpa ett hus, en bostadsrätt eller en bil är det extra viktigt att göra en lånekalkyl. Dessa kalkyler är också mest avancerade. De kan ta hänsyn till exempelvis handpenning, kontantinsats, driftskostnader, fastighetsskatt, bilskatt och andra kostnader som tillkommer efter köpet.

Jämförelser av låneformer

I lånekalkylen kan man också jämföra skillnaderna mellan rak amortering och annuitetsamortering. Ett annuitetslån innebär att man betalar samma belopp varje månad för ränta och amortering tillsammans. I början betalar man mer ränta och mindre i amortering, men i takt med att räntan minskar på grund av att skulden minskar, så ökar istället amorteringen. Ett lån med rak amortering innebär att man amorterar samma summa varje månad, men räntan minskar i takt med att återbetalningstiden minskar. Det betyder att månadskostnaden minskar ju längre man betalar av på lånet. Ett lån med annuitet tenderar att ha högre räntekostnader än ett lån med rak amortering, men detta märks knappt av ifall man har en kort återbetalningstid. Med en lånekalkyl kan man tydligt se skillnaderna mellan de båda alternativen och se vilket av dessa två alternativ som verkar mest fördelaktigt innan man bestämmer sig för att ta ett lån.

Det är intressant att laborera med olika summor i kalkylen, för att se till exempel hur månadskostnaden minskas genom att man väljer ett lån med en mindre räntesats eller mindre kostnader. Det är också intressant att se hur lånekalkylerna skiljer sig åt mellan de olika långivarna.